Birojs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GROBIŅAS SPMK”

Juridiskā/faktiskā adrese: M.Namiķa iela 19a, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
Tālrunis: (+371) 63491363
E-pasts: gspmk@gspmk.lv

  logo-kontakti
     
Rekvizīti:
SIA „GROBIŅAS SPMK”
Vienotais reģistrācijas Nr. 42103005771
PVN reģ.Nr. LV42103005771
Juridiskā adrese: M.Namiķa iela 19a, Grobiņa, Grobiņas novads, LV-3430
    

Norēķinu bankas:

AS SEB Banka
Konts: LV75UNLA0012001467045
Kods: UNLALV2X012

AS SWEDBANK 
Konts: LV51HABA0551009549040
Kods: HABALV22

AS DNB Banka
Konts: LV22RIKO0002013073980
Kods: RIKOLV2X

 

VADĪBA

Valdes loceklis Ilgonis Jēčis
Tālrunis: (+371) 63490166
Mobilais: (+371) 29240187
E-pasts: ilgonis@gspmk.lv

    Tehniskais direktors Žerārs Čīma
Tālrunis: (+371) 63490161
Mobilais: (+371) 29240427
E-pasts: zerars@gspmk.lv

 

 

GRĀMATVEDĪBA

Galvenā grāmatvede Biruta Strīķe
Tālrunis: (+371) 63490154
E-pasts: gramatvediba@gspmk.lv

    Materiālu grāmatvede Sandra Sila
Tālrunis: (+371) 63490157ADMINISTRĀCIJA/LIETVEDĪBA

Ekonomiste/kvalitātes vadības sistēmas vadītāja: Agita Aleksandrova
Tālrunis: (+371) 63490157
   

Sekretāre-lietvede Inga Butkus
Tālrunis: (+371) 63491363
E-pasts: gspmk@gspmk.lv