Birojs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „GROBIŅAS SPMK”

Juridiskā/faktiskā adrese: M.Namiķa iela 19A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
Tālrunis: (+371) 63491363
E-pasts: gspmk@gspmk.lv

  logo-kontakti
     
Rekvizīti:
SIA „GROBIŅAS SPMK”
Vienotais reģistrācijas Nr. 42103005771
PVN reģ.Nr. LV42103005771
Juridiskā adrese: M.Namiķa iela 19A, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430
    

Norēķinu bankas:

AS SEB Banka
Konts: LV75UNLA0012001467045
Kods: UNLALV2X012

AS SWEDBANK 
Konts: LV51HABA0551009549040
Kods: HABALV22

AS DNB Banka
Konts: LV22RIKO0002013073980
Kods: RIKOLV2X

 

VADĪBA

Valdes loceklis Ilgonis Jēčis
Tālrunis: (+371) 29240187
E-pasts: ilgonis@gspmk.lv

Izpilddirektors Raivis Jēčis
Tālrunis: (+371) 26334452
E-pasts: raivis.jecis@gspmk.lv 
Tehniskais direktors Žerārs Čīma
Tālrunis: (+371) 29240427
E-pasts: zerars@gspmk.lv

  

GRĀMATVEDĪBA

Galvenā grāmatvede Biruta Strīķe
Tālrunis: (+371) 29420563
E-pasts: gramatvediba@gspmk.lv

     ADMINISTRĀCIJA/LIETVEDĪBA

Ekonomiste/kvalitātes vadības sistēmas vadītāja:

Agita Aleksandrova

   

Sekretāre-lietvede Inga Butkus
Tālrunis: (+371) 28804578
E-pasts: gspmk@gspmk.lv